Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Προβολή 9 12 18 24

Ταινίες συσκευασίας

0,42  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Οι ταινίες συσκευασίας αυτοκόλλητες ( αθόρυβες, θορυβώδεις και PVC ) σε καφέ ή διάφανες και σε διαστάσεις 75mm, 48mm, 38mm, 30mm, έχουν σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινίες συσκευασίας PVC 30mm x 60m

1,14  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Οι Ταινίες συσκευασίας PVC 30mm x 60m, έχουν σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινίες συσκευασίας PVC 38mm x 60m

1,30  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Οι Ταινίες συσκευασίας PVC 38mm x 60m, έχουν σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινίες συσκευασίας PVC 48mm x 60m

1,70  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Οι Ταινίες συσκευασίας PVC 48mm x 60m, έχουν σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας αθόρυβη 30mm x 60m

0,50  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας αθόρυβη 30mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας αθόρυβη 38mm x 60m

0,55  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας αθόρυβη 38mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας αθόρυβη 38mm x 60m

0,55  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας αθόρυβη 38mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας αθόρυβη 48mm x 60m

0,60  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας αθόρυβη 48mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας αθόρυβη 48mm x 60m

0,60  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας αθόρυβη 48mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας θορυβώδης 30mm x 60m

0,42  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας θορυβώδης 30mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας θορυβώδης 38mm x 60m

0,47  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας θορυβώδης 38mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ταινία συσκευασίας θορυβώδης 48mm x 60m

0,50  Η τιμή δεν περιέχει ΦΠΑ 24%
Η ταινία συσκευασίας θορυβώδης 48mm x 60m σε καφέ ή διάφανες έχει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή τιμή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.